Jiang Millington

Ordförande

Helena Österling

Vice ordförande

Catharina Bergold

Sekreterare

Anna Rösmark

Kassör

Anneli Löfgren

Ledamot

Malin Hansen

Ledamot

Karolina Bjällerstedt Mickos

Ledamot

Jennie Rinaldo

Ledamot

Jenny Dahlgren

Suppleant

Martina Lindberg

Suppleant

Eva-Lotta Åsberg

Suppleant

Karin Wijkander

Suppleant