Genom att bli medlem stödjer du Attention Järfälla/Upplands-Bros arbete med att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionshinder och deras anhöriga.

Riksförbundet för ett centralt medlemsregister och det är alltså dit du skall vända dig för att bli medlem. Kom ihåg att välja lokalförening.

Du kan vara aktiv eller passiv medlem. Vi välkomnar alla medlemmar till Attention Järfälla/Upplands-Bro oavsett om du har tid och vilja att arbeta ideellt eller inte.

Antingen stödjer du vår förening via din medlemsinbetalning eller så väljer du att också arbeta aktivt inom föreningen. Vi är tacksamma för ditt medlemsskap oavsett vilket du väljer!

Vi behöver fler som kan arbeta aktivt!
Ju fler vi blir desto mer kan vi åstadkomma tillsammans!

Bli medlem här: Välkommen som medlem!

Enskilda som kan bli medlemmar är:

–  Familjer med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder (DAMP, ADHD, Dyslexi, Tourettes syndrom, Asperger syndrom, Autism och närliggande funktionshinder).

–  Vuxna med egna funktionshinder enligt ovan.

–  Närstående till de funktionshindrade.

–  Yrkesverksamma inom området.

–  Personer som är intresserade av, och har empati för våra frågor.

Varför ska jag bli stödmedlem i Attention Järfälla/Upplands-Bro?

Det finns ett stort behov av att vi tillsammans arbetar för att kunna skapa rimliga livsvillkor för barn, ungdomar, vuxna och äldre med NPF. Genom att bli stödmedlem medverkar du till en öppenhet för samarbete. Ett gott bemötande och respekt för individen betyder oerhört mycket oavsett ålder!

Stödmedlem erhåller:

Attention som samarbetspartner där vi tillhandahåller en samlad kompetens inom området NPF. Ofta har t.ex. skola och föräldrar olika syn på hur det är eller vad som behövs.

Kontinuerlig information via Riksförbundet Attentions medlemstidning, som kommer flera gånger per år. Du som stödmedlem behövs! Tack på förhand för ditt stöd!

En större förståelse som hjälper dig i ditt bemötande av dina kunder/klienter/anställda till en mycket blygsam årskostnad (ca en arbetstimme per år)!

Med större kunskap kommer du att kunna utveckla din verksamhet till fördel för alla.

Kunskap gör skillnad!

Medlemsavgiften är 240 kronor för huvudmedlem, därefter 60 kronor per familjemedlem. Stödmedlemmar betalar 400 kronor.
Tänk på att ange alla familjemedlemmar, förbundet får statsbidrag utifrån detta!

Bli medlem här: Välkommen som medlem!

Är du medlem men saknar våra medlemsbrev?

Om du inte får våra medlemsbrev via mail så beror detta på att man saknar rätt uppgifter i medlemsregistret. Du uppdaterar enklast din mail genom att gå in på medlemssidan eller kontakta Attentions kansli via mail (medlem@attention.se) eller telefon (Tel: 08-120 488 00).