Attention Järfälla/Upplands-Bro är en lokalförening tillhörande RIKS-förbundet Attention.

Vi bildades som förening mars 2017 och har idag drygt 250 medlemmar.

Våra mål är följande:

  • Att sprida kunskap om föreningen och att vi finns
  • Att fungera som stöd för våra medlemmar
  • Att öka medlemsantalet
  • Att sprida information om NPF till bl.a. skolor

Bland de medlemsaktiviteter vi genomfört hittills har vi haft

  • Häng i idrottshall – öppen idrottshall där man får prova på olika saker
  • Föräldraträffar – öppet för alla föräldrar, en möjlighet att ventilera sin situation med andra vuxna
  • Prova-på-aktiviteter som JumpYard, Extremfabriken
  • Korvgrillning med mera

Riksförbundet Attention, föreningen för människor med neuropsykiatriska funktionshinder, gör ett bra arbete för att lyfta frågan om neuropsykiatriska funktionshinder och för att förbättra situationen för dem som lever med ett sådant. Deras arbete är oerhört värdefullt och bör uppmärksammas. Detta bör Riksdagen ge Regeringen till känna

Folkpartisten Johan Pehrson