Under hösten planeras föräldracafé för föräldrar till barn med NPF diagnos. Syftet är att kunna träffa andra föräldrar, dela erfarenheter och få nya perspektiv och vi vill veta dina åsikter kring det.

NPF diagnos är ADHD, Autismspektrumtillstånd (AST), Tourettes syndrom och språkstörning. 

Anmäl ditt intresse här.

Maryam Nouri
Upplands-Bro Kommun
Anhörigkonsulent och volontärsamordnare
Besöksadress: Torget 4, 196 30 Kungsängen
08-581 696 56

maryam.korminouri@upplands-bro.se

http://www.upplands-bro.se