Vill du lära dig att skriva ansökningar för stöd från din kommun
och Försäkringskassan? Det finns en kurs som steg för steg tar dig
igenom ansökan. Kursen är kostnadsfri.

Kursen vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning och ingår
i habiliteringens målgrupper, till exempel autism, intellektuell
funktionsnedsättning och rörelsenedsättning.​

Du som är anhörig eller närstående till ett barn eller vuxen med
funktionsnedsättning kan även göra kursen.

Du kan göra kursen vid din dator, surfplatta eller smartphone.
För mer info se https://www.funktionshindersguiden.se/